Cultures without Borders? Approaching the cultural continuum in the Danish–Frisian coastal areas in the early Viking Age

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)304-327
Aantal pagina's24
TijdschriftScandinavian Journal of History
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit