Cultuurbeleid en de loden last van een koloniaal verleden: Sticusa, 1948-1988

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-88
TijdschriftSticusa Jaarverslag 1988
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit