Cultuurpolitiek: naast de markt ook de waarden

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

    Originele taal-2Nederlands
    TijdschriftFriesch Dagblad
    StatusGepubliceerd - 29 sep 2018

    Citeer dit