Cumulative energetic costs of military aircraft, recreational and natural disturbance in roosting shorebirds

H. van der Kolk (Co-auteur), K.L. Krijgsveld, H. Linssen, R.J. Diertens, D.D. Dolman, M Jans, M. Frauendorf, B.J. Ens, Martijn Van de Pol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Zoekresultaten