Cumulative energetic costs of military aircraft, recreational and natural disturbance in roosting shorebirds

H. van der Kolk (Co-auteur), K.L. Krijgsveld, H. Linssen, R.J. Diertens, D.D. Dolman, M Jans, M. Frauendorf, B.J. Ens, Martijn Van de Pol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cumulative energetic costs of military aircraft, recreational and natural disturbance in roosting shorebirds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences