Current antifungal treatment of fusariosis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal of Antimicrobial Agents
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit