Current challenges of research on filamentous fungi in relation to human welfare and a sustainable bio-economy – a white paper

Vera Meyer, M.R. Andersen, Axel A Brakhage, G.H. Braus, Mark Caddick, T Cairns, R.P. de Vries, T Haarmann, K Hansen, C Hertz-Fowler, UH Mortensen, MA Penalva, A.F.J. Ram, RM Head

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6
  TijdschriftFungal Biology and Biotechnology
  Volume3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit