Current status of deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: a clinical review of different targets.

P.P. De Koning, M. Figee, P. Van den Munckhof, P.R. Schuurman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-282
TijdschriftCurrent Psychiatry Reports
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit