Current taxonomy and identification of foodborne fungi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-88
TijdschriftCurrent Opinion in Food Science
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit