Cutaneotrichosporon (Cryptococcus) cyanovorans, a basidiomycetous yeast, isolated from the airways of cystic fibrosis patients

Tjomme van der Bruggen, Anna Kolecka, Bart Theelen, Johanna M Kwakkel-van Erp, Bert Arets, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cutaneotrichosporon (Cryptococcus) cyanovorans, a basidiomycetous yeast, isolated from the airways of cystic fibrosis patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences