Cyanobacterial carbon supports the growth and reproduction of Daphnia: an experimental study

Xiaoxia Luo, Zhengwen Liu, Ramesh Gulati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyanobacterial carbon supports the growth and reproduction of Daphnia: an experimental study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences