Cyanobacterial toxins: a qualitative meta-analysis of concentrations, dosage and effects in freshwater, estuarine and marine biota

B.W. Ibelings, K.E. Havens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)675-732
  TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
  Volume619
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit