Cyclic lipopeptide production by plant-associated Pseudomonas spp.: Diversity, activity, biosynthesis, and regulation

J.M. Raaijmakers, I. De Bruijn, M.J.D. De Kock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)699-710
Aantal pagina's12
TijdschriftMolecular Plant-Microbe Interactions
Volume19
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit