Cyclin B1 scaffolds MAD1 at the kinetochore corona to activate the mitotic checkpoint

Lindsey A Allan, Magda Camacho Reis, Giuseppe Ciossani, Pim J Huis In 't Veld, Sabine Wohlgemuth, Geert Jpl Kops, Andrea Musacchio, Adrian T Saurin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclin B1 scaffolds MAD1 at the kinetochore corona to activate the mitotic checkpoint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds