Cyclin D1 is not an immediate target of beta-catenin following Apc loss in the intestine.

O.J. Sansom, K.R. Reed, M.van de Wetering, V. Muncan, D. Winston, J.C. Clevers, A.R. Clarke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclin D1 is not an immediate target of beta-catenin following Apc loss in the intestine.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences