Cylindrocarpon pauciseptatum sp. nov., with notes on Cylindrocarpon species with wide, predominantly 3-septate macroconidia.

H.J. Schroers, M. Zerjav, A. Munda, F. Halleen, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)82-92
  TijdschriftMycological Research
  Volume112
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit