Cylindrocarpon root rot: multi-gene analysis reveals novel species within the Ilyonectria radicicola species complex.

A. Cabral, J.Z. Groenewald, C. Rego, H. Oliveira, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  172 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)655-688
  TijdschriftMycological Progress
  Volume11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit