Cylindrocladium angustatum sp. nov., a new leaf spot pathogen of Tillandsia capitata from Florida, U.S.A.

P.W. Crous, C.L. Schoch, N. El-Gholl, T.S. Schubert, R.M. Leahy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)521-526
  TijdschriftMycoscience
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit