Cylindrocladium leucothoes and C. hederae, synonyms of C. reteaudii

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  290 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)397-400
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume58
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit