Cylindrocladium parasiticum sp. nov., a new name for C. crotalariae

P.W. Crous, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit