cyp51A Mutations, Extrolite Profiles, and Antifungal Susceptibility in Clinical and Environmental Isolates of the Aspergillus viridinutans Species Complex

Jessica J. Talbot, Jens C. Frisvad, Jacques F. Meis, Ferry Hagen, Paul E. Verweij, David E. Hibbs, Felcia Lai, Paul W. Groundwater, Robert A. Samson, Sarah E. Kidd, Vanessa R. Barrs, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume63
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit