Cyphellophora and its relatives in Phialophora: Biodiversity and their possible role in human infection

P. Feng, Q. Lu, M.J. Najafzadeh, A.H.G. Gerrits van den Ende, J. Sun, R. Li, L. Xi, V.A. Vicente, D.L. Saunte, H.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-255
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit