Cytology of human intraocular lenses. A scanning electron microscopic study

J.P. Kappelhof, G.F.J.M. Vrensen, P.T.V.M. de Jong, J.H. Pameijer, B.L.J.C. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-80
TijdschriftOphthalmic Research
Volume18
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit