Cytoplasmic male-sterility in Plantago lanceolata L. - differences between male-sterile cytoplasms at the DNA-level and rna-level

G.J.A. Rouwendal, J. Van Damme, J.G.H. Wessels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-65
  TijdschriftTheoretical And Applied Genetics
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit