Cytospora (Diaporthales) in China

Xinlei Fan, Jadson Diogo Pereira Bezerra, Cheng-Ming Tian, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytospora (Diaporthales) in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences