Cytospora from Ulmus pumila in Northern China

Qin Yang, Xin-Lei Fan, Pedro W. Crous, Ying-Mei Liang, Cheng-Ming Tian

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer74
  Aantal pagina's12
  TijdschriftMycological Progress
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift9
  Vroegere onlinedatum23 aug. 2015
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2015

  Citeer dit