Cytotaxonomic status and morphological characterisation of Salicornia dolichostachya and Salicornia brachystachya

A.H.L. Huiskes, H. Elenbaas, P.F.M. Schat

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)271-282
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit