Décentralisation en Indonésie : plus d’argent signifie-t-il moins de pauvreté?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftAlterAsia
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit