Dûbeltalige akten bringen oerheid tichter by de boarger

A.M.J. Riemersma, G. Jellema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)48-49
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit