Associations of sleep with psychological problems and well-being in adolescence: causality or common genetic predispositions?

Marije C M Vermeulen, Kristiaan B van der Heijden, Desana Kocevska, Jorien L Treur, Charlotte Huppertz, Catharina E M van Beijsterveldt, Dorret I Boomsma, Hanna Swaab, Eus J W Van Someren, Meike Bartels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations of sleep with psychological problems and well-being in adolescence: causality or common genetic predispositions?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences