D3.1 Survey of Current PID Services Landscape - Revised

Christine Ferguson, Jo McEntyre, Vasily Bunakov, Simon Lambert, Stephanie van de Sandt, Rachael Kotarski, Sarah Stewart, Andrew MacEwan, Martin Fenner, Patricia Cruse, René van Horik, Tina Dohna, Ketil Koop-Jakobsen, Uwe Schindler, Siobhan McCafferty

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Samenvatting

A comprehensive survey of the landscape of persistent identifiers across many disciplines is presented, with assessments of maturity of different PID types and conclusions for the future. [Revised version]
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's36
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 okt. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'D3.1 Survey of Current PID Services Landscape - Revised'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit