D4.2 Using the PID Graph: Provenance in Disciplinary Systems

Artemis Lavasa, Sünje Dallmeier-Tiessen, Stephanie van de Sandt, Tina Dohna, Ketil Koop-Jakobsen, Uwe Schindler, Christine Ferguson, Jo McEntyre, Frances Madden, Simon Lambert, Vasily Bunakov, Chris Baars

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Samenvatting

The main focus of this deliverable is the different approaches to provenance as understood, expressed, and implemented by the FREYA disciplinary partners in their various pilot applications. The presentations here outline general approaches to provenance in the particular research context of each organisation, current and future implementations, and describe provenance activities that are supported by persistent identifiers.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's30
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mei 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'D4.2 Using the PID Graph: Provenance in Disciplinary Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit