Dactylaria leptosphaeriicola spec. nov.

U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  43 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-103
  TijdschriftMycotaxon
  Volume45
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit