Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-424
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume101
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit