Daily and seasonal-variations in body-mass of the Kestrel in relation to food availability and reproduction

C. Dijkstra, S. Daan, T. Meijer, A.J. Cavé, R.P.B. Foppen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)127-140
  TijdschriftArdea
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit