Daily fecundity of Temora longicornis (Copepoda calanoida) in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands)

P. Van Rijswijk, C. Bakker, M. Vink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)293-303
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit