Daily Gene Expression Rhythms in Rat White Adipose Tissue Do Not Differ Between Subcutaneous and Intra-Abdominal Depots

Rianne van der Spek, Eric Fliers, Susanne E la Fleur, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Daily Gene Expression Rhythms in Rat White Adipose Tissue Do Not Differ Between Subcutaneous and Intra-Abdominal Depots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences