Daily production and consumption in an eelgrass (Zostera marina) community in saline Lake Grevelingen: discrepancies between the 02 and 14C method

H.J. Lindeboom, B.H.H. De Bree

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)362-379
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit