Daily rhythms in metabolic liver enzymes and plasma glucose require a balance in the autonomic output of the liver.

C. Cailotto, C.L. Heijningen, J. van der Vliet, G. van der Plasse, C. Habold, A. Kalsbeek, P. Pevet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1914-1925
TijdschriftEndocrinology
Volume149
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit