Dakwah, competition for authority, and development

J. Meuleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1452 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)236-269
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift2/3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit