Dam Jaarsma, verzamelaar van Friese volksverhalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-23
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Boekenwereld: Tijdschrift voor boek en prent
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit