DamC reveals principles of chromatin folding in vivo without crosslinking and ligation

Josef Redolfi, Yinxiu Zhan, Christian Valdes-Quezada, Mariya Kryzhanovska, Isabel Guerreiro, Vytautas Iesmantavicius, Tim Pollex, Ralph S Grand, Eskeatnaf Mulugeta, Jop Kind, Guido Tiana, Sebastien A Smallwood, Wouter de Laat, Luca Giorgetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DamC reveals principles of chromatin folding in vivo without crosslinking and ligation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences