DamID to Map Genome-Protein Interactions in Preimplantation Mouse Embryos

Mrinmoy Pal, Jop Kind, Maria-Elena Torres-Padilla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DamID to Map Genome-Protein Interactions in Preimplantation Mouse Embryos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences