Dampening of expression oscillations by synchronous regulation of a microRNA and its target

D. Kim, D. Grun, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dampening of expression oscillations by synchronous regulation of a microRNA and its target'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences