'Dan koe se in man út it plak keare'. Moraal, polityk en emansipaasje by Haitskemoai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
TijdschriftFers2
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 24 feb. 2019

Citeer dit