Daniel Heinsius (1580-1655): de Gentse nachtegaal [Review of: E. Lefèvre (2008) Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet]

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)109-111
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit