Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet. Ed. by Eckard Lefèvre and Eckart Schäfer. NeoLatina, 13. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008. 443 pp. + indices. 98 euro's [Review of: E. Lefèvre (2008) Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet]

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)110-113
TijdschriftSeventeenth-century News (Neo-Latin News)
Volume58
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit