Darmawangśa’s heritage. On the appreciation of the Old Javanese Mahābhārata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit