Das Arbeitsfeld des Hydrobiologischen Institutes, Abteilung Delta-Untersuchungen in den Niederlanden

K.F. Vaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)292-295
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit