Das Büro: geil oder klasse? [Review of: (2012) Das Büro. Direktor Beerta]

H.E. Meuleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit